Pripravujeme pre svojich hostí obrovskú atrakciu – najväčší lanový park na Slovensku! Môžete sa tešiť na 15m vysoké previsy, skákanie s lanom z výšky 21 metrov, spúšťanie po lane na dráhe dlhej 50 metrov, 11 metrov vysokú lezeckú stenu. Pre rodičov s deťmi máme pripravenú 500 metrov dlhú lanovú trasu vo výške 4 metrov, pre dospelých v 7 metrovej výške s 24 stanovišťami plus lezenie po lanách pre deti od troch rokov. Areál je vo výstavbe. Očakávané otvorenie predpokladáme v polke mája. Budeme Vás informovať na stránke a našom facebookovom profile.